Richting afronding in 2024: Met een stel auto’s naar Gambia rijden en de auto’s daar veilen voor een röntgen apparaat

EEN XRAY APPARAAT VOOR HET LAMIN HEALTH ENTER IN LAMIN.

Samen met de deelnemers, de organisatie, de vele sponsors en de steun van de Wilde Ganzen is het uiteindelijk werkelijkheid geworden en is het gelukt om een X Ray apparaat aan te schaffen en tegelijkertijd een nieuw gebouw neer te zetten direct naast het ziekenhuis voor de huisvesting van het apparaat. Tevens is er met het oog op de naaste toekomst in het nieuwe gebouw al een ruimte ingepland voor een operatiekamer.

Het hele proces van het idee tot en met de daadwerkelijke uitvoering is een boeiend proces geweest waarbij er intensief samengewerkt is met verschillende partijen.

Het lamin Health Center in Lamin krijgt een waardevolle aanvulling op het medisch/diagnostische vlak, uniek in Gambia en een boost voor het ziekenhuis en haar patiënten.
Het röntgenapparaat wordt in Nederland geassembleerd door het bedrijf Delft Imaging. Het bedrijf werkt regelmatig in Afrika voor de realisatie van röntgenapparatuur en is derhalve toegesneden op de wensen, vanuit een zeker ook op klimatologisch gebied, totaal andere noodzakelijkheden vanuit de praktijk.
Onlangs zijn twee van onze bestuursleden in Veenendaal op werkbezoek geweest bij het bedrijf waar we uitvoerig werden voorgelicht over de verschillende apparatuur en natuurlijk ook over “ons” röntgenapparaat.
Nadat er een grote aanbetaling voor de aanschaf is gedaan, heeft het bedrijf de procedure, om het apparaat samen te stellen en te verschepen en te installeren in Gambia, in gang gezet.
Vanuit het ziekenhuis worden nu al 3 stafleden opgeleid tot röntgenlaborant. Hiervoor krijgen zij een opleiding in grotere ziekenhuizen in Gambia.
Voor de huisvesting van het apparaat is er een apart gebouw neergezet direct naast het ziekenhuis.
Hiervoor is een lokale aannemer gekozen die ervaring heeft met het bouwen van bijzondere objecten. Denk bijvoorbeeld aan de straling die vrijkomt bij het doen van een scan.

Bijgaande foto’s geven een mooi beeld van de bouw en het huidige stadium. De buitenkant is klaar, wat rest is de afwerking binnen.
Als alles verder volgens plan verloopt zal medio december 2023 het apparaat geplaatst worden door de technici van Delft Imaging en kan er voorzichtig begonnen worden met de ingebruikname van het apparaat.