Visie en missie

Visie

Onze visie is dat voor alle Gambianen wordt voorzien in dagelijkse basisbehoeften als voeding, kleding, onderdak, onderwijs en toegang tot goede medische zorg.

Missie

Door eenmalige en doorlopende projecten op te zetten willen wij bijdragen aan het voorzien in de basisbehoeften van de Gambiaanse bevolking.

Dit doen wij (zoveel als mogelijk):

  • In samenwerking met de Gambiaanse regering
  • Onder aansturing van een lokaal Gambiaans bestuur
  • Door besteding van aangetrokken fondsen in Gambia
  • Door de betrokkenen te laten delen in de verantwoordelijkheid voor het project
  • Door gebruik te maken van “ontwikkelingscirkels” *

De projecten worden op hoofdlijnen vanuit Nederland gevolgd. De uitvoering van de projecten ligt in handen van onze Gambiaanse tak welke de status van NGO heeft in Gambia.

* Onder ontwikkelingscirkels verstaan wij het logisch op elkaar aan laten sluiten dan wel overlappen van projectgebieden.

Door een goede basis gezondheidszorg wordt voorkomen dat zuigelingen en kinderen een gezondheidsachterstand oplopen. Bijdragen aan de totstandkoming van scholen dan wel het aanvullen van voedselprogramma’s op deze scholen zorgt ervoor dat deze kinderen een goede basisscholing doorlopen. Het stimuleren van de landbouw in deze gebieden zorgt ervoor dat er naast school ook thuis te eten is. Kinderen waarvan de ouders zijn overleden kunnen binnen ons wezenproject binnen de familie worden opgevangen en opgevoed.

De projectgebieden sluiten op elkaar aan.

 Verder naar “Beleid en Uitvoering”