Beleid en uitvoering

Lamin Health Center

De stichting en het Lamin Health Center zijn een nauwe samenwerking aangegaan om de gezondheidszorg in Gambia verder te verbeteren en deze zo breed mogelijk beschikbaar te maken.

Voor meer informatie over het Lamin health Center bezoek https://www.laminhealthcenter.com/

Orphan project

de stichting heeft al sinds een aantal jaren het orphan project in de werkzaamheden van de stichting opgenomen. Uit de ervaringen rond het steunen van schoolkinderen kwam steeds vaker naar voren dat vooral wezen zeer slecht bedeeld zijn en vaak als slaven binnen een gezins systeem behandeld worden.

Als ouders door omstandigheden komen te overlijden worden de kinderen toegewezen aan de oudste broer of zus van de overleden man en of vrouw, zonder onderzoek te doen of deze kinderen wel opgevangen kunnen worden door deze. De cultuur bepaalt dat het zo gaat met alle gevolgen van dien. Vaak hebben broer of zus zelf al een flink aantal kinderen en de komst van nog eens kinderen erbij van broer of zus is vaak een (te) grote belasting.

De stichting onderzoekt hoe deze situatie doorbroken kan worden en de wees een menswaardig bestaan kan leven. Het gemis van vader en moeder is al zwaar genoeg.

Per kind wordt de toekomstige gezins situatie bekeken, de school bezocht en met het kind zelf gesproken. Deze gegevens worden in een dossier vastgelegd en iedere 2 maanden worden de gegevens aan de hand van nieuwe bezoeken vergeleken met wat er in de dossiers te vinden is. Zo komt er meer duidelijkheid over de leef situatie van het kind en kan er desgewenst ingegrepen worden als er ergens problemen ontstaan.

Het beleid van de stichting in deze is er dan ook op gericht om deze kinderen een menswaardig bestaan te garanderen en uitzicht te bieden op een leefbare toekomst.

Studenten Sponsoring

Uitblinkende en veelbelovende studenten wordt de mogelijkheid geboden om een vervolgopleiding te doen. Hetzij aan de universiteit dan wel aan een hogeschool of beroepsopleiding.

Door de jaren heen komt de stichting door het uitvoerende werk in contact met studenten die de middelbare school afgemaakt hebben, graag verder willen studeren maar waar het de familie ontbreekt aan financiële middelen om een opleiding te bekostigen.

In een aantal gevallen neemt de stichting deze verantwoordelijkeheid over waarbij mede de inzet van de familie bepalend is of er daadwerkelijk gesteund gaat worden.

Beleid ten aanzien van studentensponsoring:

  1. De kwaliteiten hebben om verder te studeren
  2. Financiële mogelijkheden binnen de familie ontbreken
  3. Na succesvolle afronding van de opleiding moet er “terugbetaald” worden. Dit meestal in de vorm van werken voor de stichting.

Solar Foundation

Sinds enkele jaren een van de speerpunten in het beleid van de stichting.

Vooral in de rurale gebieden is het gemis van energie duidelijk te merken. Geen stroom, dus geen licht in de avond, studeren bij kaarslicht, mobiele telefoon opladen kost geld en daar moet vaak een eind voor afgelegd worden te voet en soms op de fiets.

Beleid van de stichting is om kleine communities waar de eerste 10 tot 15 jaren geen elektriciteit aangeleverd zal gaan worden te voorzien van kleine solar sets. 4 of 6 lampen, een solar paneel op het dak en dan iedere avond een aantal uren licht en de mogelijkheid om de telefoon op te laden.

Renewable and suistanable energy zijn hier de key woorden van de stichting

Verder naar “Jaarverslagen”