Waar wij voor staan

De Stichting Humanitaire Hulp Gambia (SHHG) is ruim 25 jaar actief in het land “The Gambia”. Dit kleinste landje van Afrika wordt gekenmerkt door een gebrek aan natuurlijke grondstoffen en leunt qua economie bijna volledig op het toerisme.

Het toeristisch verkeer vindt voornamelijk plaats aan de kust waardoor de tegenstellingen met het achterland (veelal al 5 kilometer landinwaarts) groot zijn. Waar de hotels en huizen langs de kust de eerste stappen in de moderne economie lijken te hebben gezet, wordt het rurale gebied gekenmerkt door armoede en achterstand in ontwikkeling en onderwijs.

Veelal met kleine landbouw en visserij in de prominent in het land aanwezige rivier wordt voorzien in de basis levensbehoeften. Voor medische hulp is het land voor het overgrote deel nog steeds aangewezen op door buitenlanders gesteunde medische hulpposten.

In haar bestaan heeft de stichting zich voornamelijk gefocused op de gebieden diep in Gambia en op de onderwerpen onderwijs, landbouw, gezondheidszorg en familie en sociale omgeving.

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Arthur Aalst

Verder naar “Visie en Missie”