Nieuwsbrief december 2023

Brusubi Gambia december 2023

Beste vrienden van de Stichting.

Het jaar is alweer bijna ten einde en een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken rond het werk van de stichting is wenselijk om het bewogen jaar 2023 af te sluiten en vooruit te zien naar 2024.

Het grootste project wat in de eindfase verkeerd is, het X-Ray project. In eerdere  erichten hebben we hier al over geschreven. Het apparaat is inmiddels onderweg met de boot van Rotterdam naar Banjul.
Alles stevig verpakt in een grote kist. Nadat het apparaat in Veenendaal is geassembleerd uit onderdelen die vanuit verschillende landen naar Nederland verzonden zijn, is het aldaar in elkaar gemonteerd om te controleren of het apparaat werkt. Daarna is het uit elkaar gehaald en weer verpakt.

Aangekomen in Gambia wordt het naar het Lamin Health Center getransporteerd en ter plaatse opnieuw gemonteerd. Technici van Delft Imaging zijn ter plaatse om de machine in elkaar te zetten en te testen..
Het gebouw waar het apparaat gehuisvest wordt is nu helemaal klaar en met het oog op de toekomst is er tevens een ruimte gebouwd waar kleine operaties uitgevoerd kunnen gaan worden.

De ingebruikname van het X-Ray apparaat zal medio februari zijn beslag krijgen uiteraard met een groot ceremonieel feest. Tot eind 2024 blijft de stichting nog zijdelings betrokken zodat het gebruik van de ruimte en het apparaat gevolgd kan worden.
Drie personen worden al enige tijd opgeleid om straks als röntgenlaborant te kunnen gaan werken naast de radioloog.

Het uiteindelijke resultaat zowel wat het nieuwe gebouw betreft als ook het apparaat zelf is een prachtig resultaat van een groep mensen die vanuit Nederland naar Gambia gereden zijn, daar hun voertuig geveild hebben en tijdens de hele voorbereiding via allerlei contacten vele sponsoren en donateurs binnen hebben weten te halen.

Zo komt een project dat startte in 2021 tot een geweldig eind in 2023/begin 2024.

MET DANK AAN ALLEN DIE HIERAAN BIJGEDRAGEN HEBBEN

Het volgende grotere project breng ik graag weer onder jullie aandacht. Het wezenproject, ooit uitgedacht en opgestart onder de bezielende leiding van Ellen, werkt nog steeds uitstekend. Er zijn voor 2023/2024 in totaal 41 wezen in het programma opgenomen. Nog steeds komen er aanvragen binnen. Daarom ook deze keer opnieuw een beroep op jullie om dit mooie zinvolle project te ondersteunen met jullie donaties.

Bezoeken aan de scholen, de leerkrachten en de foster parents staan in de planning zodra de kerstvakantie achter de rug is. Ik blijf nog tot eind februari hier in Gambia en dan kunnen alle bezoeken afgewerkt worden samen met de beide stafleden van de stichting. En de voortgangsrapportage verwerkt worden.

Onze vrienden van de Belgische afdeling van de stichting zetten zich nog steeds in voor de familie die te kampen heeft met ernstige medische problemen. Dank daarvoor.

Daarnaast heeft de stichting een veelbelovende student de mogelijkheid geboden om in Birmingham in de UK te gaan studeren. De bank waar hij in Gambia werkt heeft haar hoofdkantoor in Birmingham en hij heeft al een aanstellingsbrief gekregen om voor een aantal uren per week daar op de bank te gaan werken. Hierdoor is hij in staat om ter plaatse in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien.

Dank aan degenen die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Tot slot het Musukuta project. Een vrouw met 4 kinderen die geholpen wordt om geheel zelfstandig te kunnen verder leven door de steun bij het renoveren van haar onderkomen en het opzetten van een winkel. Met als einddoel om zonder ondersteuning vanuit de stichting verder te kunnen leven en haar kinderen een goede schoolopleiding te bezorgen.

Nou dit is het dan weer voor deze keer, voor iedereen mooie feestdagen en een vooral gezond 2024.

Annemieke de Koning
Wil van der Kolk
André Dragt.
Arthur Aalst.

Jan Thijssenstraat 45 1403 TD Bussum tel: 035-6917863 mobiel 06-10882439 ANBI 40787
e-mail: a.aalst@stichtinghumanitairehulpgambia.nl. Inschr. KvK . Amsterdam 41226966.
Bankrek.: NL87ABNA050 66 45 320 NGO A27 website: www.shhg.nl en www.fhag.gm