Nieuwsbericht van het bestuur

De stichting heeft een lange tijd in de slaap modus gestaan, maar sinds enige tijd is er weer de nodige activiteit. En dat willen we graag kenbaar maken op de website.

Het belangrijkste wat het afgelopen jaar gepasseerd is: Ons bestuurslid mevrouw Ellen Verlaan is helaas overleden nadat ze ruim 25 jaar met hart en ziel voor de stichting gewerkt heeft. Ook in Gambia is dit verlies hard aangekomen.

 

 

 

 

In de loop van 2020 is er contact ontstaan met het Lamin Health Center in Gambia. In de loop van 2020 verder doorgaand in 2021 zijn er uitvoerige gesprekken geweest met de leiding van het ziekenhuis en het bestuur van onze Gambiaanse afdeling over een intensieve vorm van samenwerking.
Inmiddels is het ziekenhuis een onderdeel van de Foundation Humanitarian Aid Gambia, NGO A27, geworden. Het ziekenhuis blijft binnen de organisatie een zelfstandig opererend onderdeel.

Een van de wensen van de leiding van het ziekenhuis is een digitaal röntgen apparaat. Zowel voor het stellen van diagnoses als ook voor het verkrijgen van structureel inkomen van groot belang.

Een dergelijk apparaat is kostbaar , rond de € 150.000,=. Met een stel vrienden heb ik de mogelijkheid besproken om een challenge te organiseren naar Gambia, met als doel een dergelijk groot bedrag te kunnen realiseren. Vanaf april 2021 is hier aan gewerkt en als covid ons niet dwars blijft zitten vertrekt er een groep van rond de 30 auto’s naar Gambia om daar geveild te worden. Kijk voor meer info: www.xraychallenge.nl

Ellen Verlaan had een grote wens: Het voortzetten van het Orphan Project, dat al sinds ruim 10 jaar een van de activiteiten van de stichting is. Het project is uniek: Er wordt gezocht naar oplossingen binnen het familie verband en in de directe omgeving waar het kind opgegroeid is. Vanaf eind 2021 is er opnieuw om sponsoring gevraagd aan alle vrienden en belangstellenden van de stichting. Inmiddels is er een flink bedrag op de rekening van de stichting geboekt waarvoor onze dank. Dus het wezen project wordt in 2022 actief doorgezet door onze mensen ter plaatse.

Wij rekenen op jullie blijvende belangstelling in woord en gebaar.

Hartelijke groet van het bestuur en vooral een mooi, zinvol en
gelukkig 2022

Arthur Aalst.