Onderwerp: Project gebieden

Familie / Sociale omgeving

Het wezenproject, valt onder dit project gebied. Door aandacht voor de sociale context voorop te stellen wordt voorkomen dat toekomstige afhankelijkheden worden gecreëerd. Communities worden door deze aanpak in stand gehouden en versterkt. Dit biedt weer de basis voor ontwikkeling ‘op eigen kracht’. Klik HIER voor een overzicht van artikelen met betrekking tot dit onderwerp.

Lamin Health Center

  Lamin Health Center is een kliniek in Gambia, een klein West-Afrikaans land binnen een moslimcultuur. Het ziekenhuis is de enige kliniek in Lamin Village, een dorp met zo’n 35.000 inwoners. Het aantal patïenten wat door het ziekenhuis geholpen is neemt alleen maar toe en laat het belang van het ziekenhuis voor de regio zien. Jaar:  Aantal Patiënten 2015:   11.610 2016:   11.457 2017:   17.333 2018:   24.296 2019:   25.115 2020:   20.093 2021:   24.575 Voor het