Onderwerp: Project gebieden

Familie / Sociale omgeving

Het wezenproject, valt onder dit project gebied. Door aandacht voor de sociale context voorop te stellen wordt voorkomen dat toekomstige afhankelijkheden worden gecreëerd. Communities worden door deze aanpak in stand gehouden en versterkt. Dit biedt weer de basis voor ontwikkeling ‘op eigen kracht’. Klik HIER voor een overzicht van artikelen met betrekking tot dit onderwerp.

Lamin Health Center

Lamin Health Center is een kliniek in Gambia, een klein West-Afrikaans land binnen een moslimcultuur. Het ziekenhuis is de enige kliniek in Lamin Village, een dorp met zo’n 35.000 inwoners. Bezoek de site van het ziekenhuis voor meer informatie. https://www.laminhealthcenter.com/