Beleid en Uitvoering: uitgevoerde activiteiten

Uitgevoerde werkzaamheden 2016/2017

Conform het beleidsplan 2017 zijn de werkzaamheden van de stichting zowel in 2016 als ook in het begin van 2017 gericht op het verder uitbouwen van het orphan project, de studenten sponsoring, de solar foundation en het faciliteren van IT Onderwijs op de middelbare scholen in Gambia.

Orphan project

De stichting heeft een stagierè uit Nederland voor een periode van 4 maanden in kunnen zetten in Gambia om meer structuur in het gehele project op te zetten. Met name de verslaglegging diende verbeterd te worden. Samen met de sociaal werkster ter plaatse is er aan bruikbare en inzichtelijke dossiervorming gewerkt en daar wordt nu in 2017 goed gebruik van gemaakt.

Hierdoor is nu de wees (orphan) goed te volgen is qua school situatie en thuis situatie. Mede hierdoor is de signaleringswaarde van de dossiers aanmerkelijk verbeterd, waardoor er waar nodig adequaat op veranderingen gereageerd kan worden door de stichting.

Studenten sponsoring

Een aantal studenten heeft opleidingen aan zowel de universiteit als ook verschillende technische opleidingen afgemaakt. Enkelen van hen doen nu vrijwilligerswerk voor de stichting in Gambia. Een drietal studenten studeert nog aan de Gambiaanse universiteit op de kennisgebieden landbouw, economie en rechten. Twee van hen zullen in 2017 afstuderen en 1 in 2018. Hierdoor zal er enige ruimte ontstaan om nieuwe studenten te selecteren.

Solar Foundation

De solar foundation die een aantal jaren op zichzelf heeft bestaan, wel met bestuursleden van de stichting in Gambia in het bestuur van de solar foundation, wordt medio 2016 een onderdeel geworden van de Gambiaanse stichting. Zowel in 2016 als ook in 2017 zijn er voorzieningen getroffen op het gebied van verlichting en stroom in afgelegen gebieden in Gambia waar de eerstkomende jaren geen elektriciteit geleverd zal gaan worden. Enkele scholen, gezondheidscentra, community buildings en privé huishoudens zijn voorzien van stroom door middel van solar units.

Het hebben van licht betekent voor velen een ongekende vooruitgang, geen kaarsen meer met kans op brand, geen ongelukken in de avond buiten, mogelijkheid voor kinderen om in de avond thuis te studeren.

IT Faciliteren

In samenwerking met de hogeschool uit Groningen zijn er in 2016 150 laptops en 100 desktops naar Gambia verzonden. Goed bruikbare machines. De 150 laptops zijn in samenwerking met het ministerie van onderwijs in Gambia uitgereikt aan studenten. De 100 desktops zijn onderdeel van een nieuw studie programma in Gambia waarbij interactief leren de inzet is om het onderwijs op een hoger plan te brengen. Ook in dit geval zijn de desktops in samenwerking met het ministerie ter plaatse ondergebracht op middelbare scholen door het hele land. De resultaten van de inzet van de laptops in de klas zijn uitermate bemoedigend en een nieuwe zending desktops staat dan ook al weer klaar voor verzending.

Samenwerking

Vanwege het feit dat de stichting al ruim meer dan 20 jaar actief is in het kleine arme landje in West Afrika, wordt er regelmatig een beroep op de stichting gedaan door andere kleine stichtingen, individuen voor informatie, steun en advies. Door de jaren heen heeft de stichting een naam weten op te bouwen in Gambia. Door samen te werken met de verschillende ministeries kan er dan ook vaak een beroep op de overheid worden gedaan. De NGO status van de stichting is een voorwaarde om goed met de overheid samen te kunnen werken.